DALĪBAS PĀRCELŠANA

10. Organizatoram atbildība par dalības masku
10.1 Dalības maksa netiek atgriezta, ja reģistrētais dalībnieks neierodas uz sacensībām.
10.2 Dalības maksa netiek atgriezta,bet to iespējams pārcelt uz nākamā gada skrējienu- bez maksas, ja to veic līdz 2017.gada 21.augustu.
10.3 Dalībnieks ir tiesības mainīt distanci; personu, vai pārcelt dalības maksu uz citu notikumu līdz 19.augustam.
10.4 Dalībnieks, kurš savu dalību vai distances maiņu vēlās pārcelt pēc 19.augusta, jāveic papildus maksa 10 EUR,-
10.5 Dalībnieks ir tiesības savu dalības maksu var pārcelt uz cita dalībnieka vārdu, ievērojot noteiktos termiņus, kas ir norādīti punktos (10.2 un 10.3)
10.6 Organizators nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas dalības maksas pārcelšanā vai maiņā, ja tādi pastāv starp pusēm.
10.7 Organizators nav atbildīgs, par to, kad dalībnieks kļūdaini aizpilda pieteikumu vai neapzinās savas fiziskās sagatavošanas iespējas izvēloties vēlamo distanci, kā rezultātā dalībnieks rada papildus izdevums.
10.8 Ja, pļavu maratons #apskrienalaukstu.lv tiek atceltas nepārvaramās varas (Force Majeure) dēļ, tad dalības maksa netiek atgriezta. Par Force Majeure  tiek uzskatīts jebkurš neparedzams notikums, kuru organizatoram nav iespējams ietekmēt un kontrolēt, piemēram, laika apstākļi-vētra, karš, nemieri, streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce vai jebkuru citas dabas katastrofas.
10.9 Slēpošanas maratona ‘’Apkārt Alaukstam’’ dalībniekam ir tiesības pārcelt dalības maksu uz #apskrienalaukstu
10.10 Paziņojot par to organizatoram ne vēlāk kā līdz 19.08.2018, uzrakstot elektronisku iesniegumu brīvā formā un nosūtot to uz [email protected] ar norādi “Par dalības pārcelšanu ”.
10.11 Iesniegums, kas tiks saņemts pēc 20.08.2018 netiks uzskatīts par spēkā esošu un iemaksātā dalības maksa netiks pārcelta reģistrācijai 2018. gada 25.augusta skrējienam.
10.12 Organizators nav atbildīgs par dalībnieka samaksātās dalības maksas apmēra starpību, ja dalībnieks ir piekritis dalības maksu pārcelt vai mainīt dalību noteiktās sacensībās.
10.13 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
10.14 Ja puses nespēj panākt vienošanos, nesaskaņas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem LR tiesā.